PRIVACY BELEID

Patroontekenen.online heeft de privacy van al haar gebruikers in een hoog vaandel staan. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft, in vertrouwen wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de lessen en evt. bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens alleen gebruiken met jouw toestemming. Patroontekenen.online zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Patroontekenen.Online gebruikt de verzamelde gegevens slechts in de volgende gevallen:

• Als je lid wordt, hebben we jouw naam, e-mailadres, adres en betaalgegevens nodig om de aanvraag uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
• Om het lidmaatschap bij Patroontekenen.Online zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
• Verder kunnen we je informeren over de ontwikkeling van de lessen, nieuwe video’s, uitgebreide diensten op de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je je uitschrijven op onze website.
• Als je bij Patroontekenen.Online lid wordt, bewaren wij, indien gewenst, jouw gegevens op een Secure Server.Je moet een gebruikersnaam opgeven zodat je jouw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, niet bij iedere betaling opnieuw hoeft in te vullen.
• Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Patroontekenen.Online verkoopt jouw gegevens niet
Patroontekenen.Online verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend aan derden ter beschikking die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. Onze werknemers en partijen met wie we samenwerken zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op de computer. Patroontekenen.Online gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kan de browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij ons geen cookies ontvangt.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door patroontekenen.online en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via onderstaand formulier Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Patroontekenen.Online wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen via het onderstaande contactformulier